Slovenská knižnica - Klementínum

Na slávnostnom otvorení Slovenskej knižnice v Klementíne dňa 4. mája 2006 sa zúčastnili veľvyslanec SR v Českej republike Ladislav Ballek, minister kultúry SR Rudolf Chmel a minister kultúry ČR Petr Jandák.

Obaja ministri v krátkych príhovoroch zhodnotili význam tohto projektu. Jeho uvedenie do života sa uskutočnilo mesiac po tom, čo v Univerzitnej knižnici v Bratislave slávnostne otvorili Českú knižnicu. V priestoroch Klementína budú k dispozícii českej čitateľskej verejnosti slovenské knihy, ktoré venovali viaceré inštitúcie aj jednotlivci. Za Literárne informačné centrum prehovoril na slávnostnom otvorení Slovenskej knižnice riaditeľ LIC Alexander Halvoník, ktorý zároveň poskytol národnej knižnici ako dar desiatky vybraných reprezentačných knižných titulov zo slovenskej expozície na 12. medzinárodnom knižnom veľtrhu Svet knihy v Prahe. Zaželal českým záujemcom veľa kvalitnej literatúry a vyslovil presvedčenie, že slovenské knihy sa stretnú s dobrým ohlasom.