Ceny Literárneho fondu za umelecký a odborný preklad za rok 2013

Cena Jána Hollého za umelecké preklady
Cena Mateja Bela za vedecké preklady

Slávnostné odovzdávanie Ceny Jána Hollého za umelecký preklad a Ceny Mateja Bela za odborný preklad za rok 2013,  dňa 20. 5. 2014 (utorok) o 10,00 hod. v Zichyho paláci.


 

Cena Jána Hollého za rok 2013 a ďalšie ocenenia za umelecké preklady

Cena Jána Hollého 2013 za preklad umeleckej prózy:

 • Otakar Kořínek za preklad diela Vladimir Nabokov: Pamäť, prehovor (VSSS)
  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Cena Jána Hollého 2013 za preklad poézie:

 • Ján Švantner za preklad diela Paul Claudel: Päť veľkých ód (STUDŇA).
  Literárna nadácia STUDŇA zároveň získala Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Prémie za knižnú tvorbu za rok 2013:

 • Ladislav Šimon za preklad diela J. W. Goethe: Slasť a bôľ (STUDŇA)
 • Ján Štrasser za preklad diela Vladimír Sorokin: Metelica (KALLIGRAM)
 • Juraj Kuniak za preklad diela Walt Whitman: Spev o mne (SKALNÁ RUŽA)
 • Valerij Kupka za preklad diela Jurij Andruchovič: Moskoviáda (KALLIGRAM)
 • Elena Diamantová za preklad diela Hermann Hesse: Šťastie (PETRUS)
 • Karol Wlachovský za preklad diela Lajos Grendel: Láska na diaľku (KALLIGRAM)

Uznania Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2013:

 • Literárna nadácia STUDŇA za vydanie diela J. W. Goethe: Slasť a bôľ
 • Vyd. KALLIGRAM za vydanie diel Vladimír Sorokin: Metelica
 • Jurij Andruchovič: Moskoviáda
 • Lajos Grendel: Láska na diaľku
 • Vyd. SKALNÁ RUŽA za vydanie diela Walt Whitman: Spev o mne
 • Vyd. PETRUS za vydanie diela Hermann Hesse: Šťastie

Cena Mateja Bela 2013 a ďalšie ocenenia za vedecké preklady

Cena Mateja Bela,  kategória spoločenských vied:

 • Miloslav Szabó - za preklad diela Kritika cynického rozumu
  Vydavateľstvo Kalligram zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Cena Mateja Bela,  kategória lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie:

 • Helena Panczová, PhD - za dielo Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov,
  Vydavateľstvo LINGEA zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Prémie M. Bela, kategória spoločenských vied:

 • Mgr. Imrich Nagy, PhD.- za preklad diela Trenčianska stolica
 • Martin Brtko - za preklad diela Temná charizma Adolfa Hitlera

Prémie M. Bela, kategória lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie:

 • Marketa Štefková, PhD - za dielo Právny text v preklade – Translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov
 • Pavel Burian, Linda Hřibalová, Lenka Zemanová, Katarína Mojžišová - za dielo Portugalsko-slovenský a slovensko-portugalský slovník 

Uznania Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2013:

 • vydavateľstvo: Kysucké múzeum v Čadci
 • vydavateľstvo: Ikar
 • vydavateľstvo: Iura Edition
 • vydavateľstvo: LINGEA