Ceny Mateja Bela 2005

Cenu Mateja Bela za rok 2005 v kategórii spoločenských vied udelil výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad pri Literárnom fonde Mariánovi Zouharovi za preklad diela Bertranda Russela Jazyk a poznanie. Porota ocenila, že ,,čítať výber z Russelových statí a prednášok v slovenskom preklad od Mariána Zouhara je vzhľadom na jeho profesionálne znalosti, jazykovú kompetenciu a štylistickú zručnosť skutočný pôžitok. Tento skúsený a citlivý prekladateľ analytických mysliteľov patrí k zasväteným znalcom anglosaskej analytickej filozofie a logiky a svoje profesionálne kvality i jazykovú a interpretačnú erudíciu kombinuje s dôslednou prácou editora, ktorý doťahuje každý detail... Oceňujeme, že autor prekladu vysvetľuje v poznámkach pod čiarou niektoré osobité termíny Russelovej filozofie.“ Vydavateľstvo Kalligram zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Prémie v tejto kategórii získali Milan Žitný za preklad diela Sören Kierkegaard Bázeň a chvenie (Kalligram), Richard Cedzo za preklad diela Rodolfa Carnapa Význam a nevyhnutnosť (Kalligram), Peter Balko, Tomáš Čana, Róbert Maco za preklad diela Ludwiga Wittgensteina Denníky 1914-1916 (Kalligram), Dezider Kamhal za preklad diela Francisa Fukuyamu Veľký rozvrat (Agora) a Mária VargovÁ za preklad knihy Francoise Susina-Anastopulusovej Fragmentárne písanie.

Anna Hanzlová získala knižnú prémiu v kategórii prírodných a lekárskych vied za preklad diela Angeliky Wedel Okrasné vtáky (Hajko & Hajková).

Peter Friedner a Jozef Genzor získali knižnú prémiu v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy za preklad diela Kniha o vládnutí. V tejto kategórii boli ocenené  Eva Budjačová, Anna Rácová a Katarína Škovierová za preklad diela Briana M. Fagana Sedemdesiat veľkých vynálezov starovekého sveta (Vydavateľstvo Slovart) a Silvia Semaková za preklad diela Petra Abrahamsa - Rodinná encyklopédia zdravia.

Porota udelila aj prémiu Literárneho fondu za preklad zo slovenčiny do cudzieho jazyka. Za preklad diela Tatry - Západné, Vysoké, Belianske a Nízke (Spektrum Grafik) do nemčiny ocenenie získala Eva Smolíková.

V kategórii lexikografických diel prémie získali: Mária Košková za 1. diel Bulharsko-slovenského slovníka (Slavistický kabinet), Eva Ondrčková, Danica Lišková, Jana Pospíšilová za Slovensko-nemecký ekonomický slovník (SPN-Mladé letá) a Zlata Sehnalová s Romanom Sehnalom za Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník (Kniha-spoločník).