V  deň vydania tohto čísla Knižnej revue sa odovzdávajú Ceny Slovenských pohľadov a  zároveň je udelená Cena predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča. Najstarší literárny časopis u nás pod vedením Bystríka Šikulu ocenil tradičnými výročnými cenami tvorbu nasledujúcich spisovateľov: Viliam Turčány (poézia), Dušan Kerný (esej a publicistika), Miroslav Bielik (próza), Etela Farkašová (literárna kritika a história), Alexander Halvoník (preklad) – Cenu predsedu MS získal Jaroslav Chovanec.