Piata loď v zozname Literárnej ceny EBOR

Víťaz Literárnej ceny Európskej banky pre obnovu a rozvoj bude vyhlásený začiatkom júna.

Kniha Moniky Kompaníkovej, ktorá vyšla v preklade Janet Livingstone vo vydavateľstve Seagull Books, sa nachádza na užšom zozname (shortliste) potenciálnych víťazov Literárnej ceny Európskej banky pre obnovu a rozvoj (angl. European Bank for Reconstruction and Development - EBRD), skr. EBOR.

Literárna cena EBOR propaguje literatúru takmer 40 krajín strednej a východnej Európy, balkánskych štátov, centrálnej Ázie a ďalších oblastí okolo Stredozemného mora. Je jednou z mála cien, ktoré oceňujú prácu samotných autorov a autoriek, ale aj prekladateľov a prekladateliek ich kníh. Víťaz alebo víťazka získa 20 000 €. 

Nezávislá porota (v zložení Toby Lichtig, Alex Clark, Boris Dralyuk Kathryn Murphy) v tomto roku vybrala vybrala 10 románov (z Bieloruska, Českej republiky, Grécka, Maďarska, Poľska, Ruskej federácie, Slovenskej republiky, Ukrajiny a Uzbekistanu), ktoré považuje za diela s výnimočným rozprávačským potenciálom. Celkovo je v užšom výbere 8 jazykov, čo predstavuje fascinujúcu zmes kultúr z rôznych oblastí pôsobenia EBOR.

Toby Lichtig, predseda poroty, povedal: „Všetci v porote sa tešíme z tohto výberu, ktorý predstavuje úžasnú rozmanitosť súčasnej beletrie pochádzajúcej z východnej a strednej Európy a strednej Ázie. Cena EBOR pripimána silu literatúry sprostredkovať naliehavé skúsenosti a premostiť rozdielne životy.“

Jednou z kníh v zozname je román Piata loď Moniky Kompaníkovej. V slovenčine vyšiel prvýkrát v roku 2010, odvtedy bol preložený do 13 jazykov. V anglickom jazyku ho v roku 2021 vydalo vydavateľstvo Seagull Books v praklade Janet Livingstone. 

 

Tituly v užšom výbere v abecednom poradí podľa autorov sú:

Doctor Bianco and Other Stories - Maciek Bielawski, preklad: Scotia Gilroy (Terra Librorum Ltd), Poľsko

Birds of Verhovina - Adam Bodor, preklad Peter Sherwood (Jantar Publishing Ltd), Maďarsko

The Book of Katerina - Auguste Corteau, preklad Claire Papamichail (Parthian Books), Grécko

Red Crosses - Sasha Filipenko, preklad Brian James Baer and Ellen Vayner (Europa Editions UK), Bielorusko

City of Torment - Daniela Hodrova, preklad Veronique Firkusny and Elena Sokol (Jantar Publishing Ltd), Česká republika

Manaschi - Hamid Ismailov, preklad Donald Raysfield (Tilted Axis Press), Uzbekistan

Boat Number Five - Monika Kompaníková, preklad Janet Livingstone (Seagull Books), Slovensko

Karolina, or the Torn Curtain - Maryla Szymiczkowa (Jacek Dehnel/ Piotr Tarczynski), preklad Antonia Lloyd-Jones (Oneworld Publications), Poľsko

Just the Plague - Ludmila Ulitskaya, preklad Polly Gannon (Granta), Rusko

The Orphanage - Serhiy Zhadan, preklad Reilly Costigan-Humes and Issac Stackhouse Wheeler (Yale University Press), Ukrajina

 

 

Finalisti (traja autori/autorky a ich prekladatelia/prekladateľky) Ceny EBOR za literatúru 2022 budú vyhlásení 16. mája 2022. Všetci budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční začiatkom júna – vtedy bude vyhlásený aj víťaz či víťazka. Viac informácií nájdete na stránke EBOR. 

  • Piata loď v zozname Literárnej ceny EBOR - 0
  • Piata loď v zozname Literárnej ceny EBOR - 1