Ceny Spolku slovenských spisovateľov

Výročné Ceny Spolku slovenských spisovateľov za rok 2005 získali: Karin Lászlová za román Pritúľ ma, šťastie (SAUL) s prihliadnutím na román Všetkému vládne Eros; Ján Tužinský za prózu Mimikri(CCW); Teofil KLAS za samizdatovú poéziu, Andrej Červeňák za knihu Ruská literatúra v súčasnom svete (UKF Nitra) s prihliadnutím na diela Nitrianska kreativitaRomantika hľadania; Igor Gallo za knižku Rozprávočky z kolibôčky (VSSS).