Zástupcovia Literárneho fondu slávnostne odovzdali 28. mája v Zichyho paláci v Bratislave Ceny Jána Hollého a knižné prémie Literárneho fondu za umelecký preklad za rok 2012. Laureátom ceny za preklad umeleckej prózy sa stal ján Štrasser (na foto P. Procházku vpravo) za preklad diela Ľudmila Ulická: Zelený stan z Vydavateľstva Slovart. Laureátom ceny za preklad poézie sa stal ján kvapil (na foto vľavo) za preklad diela Andrej Belyj: Slnečné jasličky z vydavateľstva Drewo a srd. Obe vydavateľstvá zároveň získali Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin. Prémie Literárneho fondu za knižnú tvorbu získali Magda takáčová za preklad diela György Spiró: Jarná výstava (Kalligram), jana kantorová-Báliková za preklad diela William Butler Yeats: Večné volanie (Ikar), stanislav vallo za preklad diela Umberto Eco: Pražský cintorín (Vydavateľstvo Slovart), karol chmel za preklad diela Vladimír Pištalo: Tesla, portrét medzi maskami (Kalligram), vladislav Gális za preklad diela Eowyn Iveyová: Dcéra snehu (Fortuna Libri) a ján vilikovský za preklad diela Philip Roth: Nemezis (Vydavateľstvo Slovart). Uznania Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2012 získali vydavateľstvá Kalligram, Ikar, Fortuna Libri a Vydavateľstvo Slovart.

Okrem toho Literárny fond udelil aj Ceny Mateja Bela a knižné prémie za vedecký a odborný preklad za rok 2012. Laureátom sa stal róbert hrebíček za preklad diela David B. Agus: Koniec chorobám (Fortuna Libri). Vydavateľstvo Fortuna Libri zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin. Prémie Literárneho fondu za vedecký a odborný preklad získali v kategórii spoločenských vied Peter Fridner za preklad diela Laurence Rees: Nacisti – Varovanie dejín (Ikar), Patrícia elexová za preklad diela Rudolf Steiner: Friedrich Nietzsche, bojovník proti svojej dobe (Kalligram) Milan žitný za preklad diela Jürgen Habermas: K ústave Európy (Kalligram). V kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy prémiu získal róbert hrebíček za preklad diela Alice Robertsová: Ľudské telo (Ikar). Uznania Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2012 získali vydavateľstvá Ikar a Kalligram.