Samizdatový časopis Fragment v zozname UNESCO

 

(Obálka prvého samizdatového čísla časopisu Fragment)

V júni 2013 bola na prestížny Zoznam UNESCO Pamäť sveta zapísaná Zbierka českých a slovenských samizdatových periodík z rokov 1948-1989 (medzi nimi aj časopis Fragment), čím bola uznaná za súčasť dokumentárneho dedičstva ľudstva.
Zbierku českých a slovenských samizdatových periodík, ktorá je deponovaná v Knižnici LIBRI PROHIBITI (o ktorú sa už roky zodpovedne a profesionálne stará Jiŕí Gruntorád), zostavila Spoločnosť Libri Prohibiti o.s. s podporou Ministerstva kultúry ČR. Zbierka patrí k najrozsiahlejším a najkomplexnejším na svete a má zásadný význam pre štúdium histórie 20. storočia.

Collection of periodicals of Czech and Slovak Samizdat in the years 1948-1989 Documentary heritage submitted by Czech Republic and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2013.
It is the largest collection in the world. The completeness and uniqueness of a large number of documents attest to the fight against the communist totalitarian regime and is importance for the study of the history of the twentieth century.
It is also important from the standpoint of the history of professional journalism, science and ethics.