Čitateľské dobrodružstvo s Osmijankom

Výsledky nedávnych prieskumov OECD zameraných na úroveň čítania detí ZŠ vôbec nie sú pre Slovensko optimistické. Naše deti dosahujú v čítaní veľmi nízku úroveň. Z toho logicky vyplýva, že vo vzdelávaní sa stala vážna chyba, že nastal čas opäť  priviesť dieťa ku knihe, k čítaniu. Tento proces sa môže uskutočniť len nenásilnou, hravou a pre dieťa príťažlivou formou.

Takéto formy práce s detským čitateľom uplatňujeme vo svojom projekte  pod názvom Čítame s Osmijankom -- pridaj sa aj ty! Deťom chceme dať množstvo podnetov, aby si utvorili čitateľské návyky, aby objavili tajomstvá tejto duševnej činnosti a stali sa natrvalo čitateľmi.

Dlhodobý projekt sme odštartovali 1. ročníkom  celoslovenskej čitateľskej súťaže, ktorú sme vyhlásili na školský rok 2004/2005  prostredníctvom knižníc a základných škôl.

Spoluvyhlasovateľom súťaže je Literárne informačné centrum a Slovenská asociácia knižníc.

Do súťaže  sa prihlásilo 33 knižníc, 120 škôl, čo predstavuje vyše 10 000! (desaťtisíc) súťažiacich žiakov základných škôl z celého Slovenska. Takmer šesť mesiacov majú možnosť riešiť  hravé literárne osmijankovské otázky. Súťažných otázok je osem, ale na každú z nich  možno nájsť viacero odpovedí v rozličných prameňoch, čím sa deti učia orientovať vo svete literatúry a umenia a sú motivované diela čítať, hľadať v nich veselé, žartovné, smutné i napínavé príbehy a interpretovať ich rozličnými formami (verbálne, písomne, výtvarne, hudobne).

Do súťaže je vkomponované celé bohatstvo literárnych žánrov -- povesť, rozprávka, skutočný príbeh, bájka a pod. Súťaž bude slávnostne vyhodnotená na MDD. Víťazný kolektív dostane za odmenu jednodňový autobusový zájazd  a jednotlivci vecné ceny.

Ďalšou z ciest čitateľského hnutia neziskovej organizácie OSMIJANKO je putovná výstava – Štyri krajiny detstva s podtitulom Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!, ktorá je v súčasnosti sprístupnená v Thurzovom dome Mestského múzea v Banskej Bystrici. Predstavuje diela najmä zo Zlatého fondu detskej literatúry, diela klasických ale i moderných autorov, ktoré vydáva vydavateľstvo BUVIK. Výtvarno-technické riešenie výstavy vytvára taký priestor, v ktorom je rešpektovaná individualita dieťaťa a umožní deťom zmocniť sa knihy v najrozličnejších aktivizačných programoch -- vo výtvarnom prejave, v slovesnom, dramatickom, hudobnom, v animácii a pod. Na putovnej výstave sa prezentovali už mnohí renomovaní herci, ktorí bez nároku na honorár venovali svoj čas deťom a krásnej detskej knihe (Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, Anna Šišková, Matej Landl a i.)

Osmijanko na svojich potulkách nie je sám. Neraz sa k nemu pridá obľúbený spisovateľ (Tomáš Janovic) či ilustrátor (Miroslav Cipár) a rozihrávajú s deťmi veľké a nezabudnuteľné čitateľské dobrodružstvá, ktoré môžeme zažívať zakaždým, keď sme z rodu homo čitateľ. Chcela by som vyzdvihnúť i takých kamarátov Osmijanka, ako sú Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ktorá si vzala pod „ochranné krídla“ putovanie Osmijanka po Slovensku, cestovnú kanceláriu Transtip za to, že pripravila pre víťazný kolektív autobusový zájazd, Vydavateľstvo Slovart, združenie INDEX, Slovenský rozhlas i Mestskú knižnicu v Piešťanoch.

Osmijanko prišiel za deťmi z rozprávky Kristy Bendovej a má také veľké rozprávkové srdce, aké mala jeho mama. V kapsičke prináša deťom okrem rozprávok aj básničky, povedačky, hádanky, báje a bájky i rodinné príbehy. Vyberá a štedro ponúka z nej tak, aby dieťa v každom veku dostalo „svoju“  knihu, teda  to najhodnotnejšie, čo jeho detská duša potrebuje.

Miroslava Biznárová,

riaditeľka n. o. OSMIJANKO