Dar Celosvetovej PEN knižnici

Slovenské centrum PEN ešte vo februári 2001 otvorilo v priestoroch Ústrednej knižnice FFUK v Bratislave Celosvetovú knižnicu PEN, v ktorej sa odvtedy ukladajú knižné dary inštitúcii a jednotlivcov a postupne sa tak buduje jedinečná knižnica slovenských i zahraničných autorov, ktorá slúži širokému okruhu čitateľov.
           17. júna 2002 do knižnice pribudol aj knižný dar Literárneho informačného centra - viac ako 40 kníh slovenských autorov vydaných v zahraničí s našou finančnou podporou.
           Dar pre Celosvetovú PEN knižnicu odovzdal predsedovi SC PEN Gustávovi Murínovi riaditeľ LIC Viktor Timura. Medzi knihami, ktoré pribudnú do knižnice PEN sú diela významných slovenských básnikov a prozaikov ( M. Válek, M. Rúfus, J. Ondruš, J. Smrek, I. Laučík, M. Haugová, V. Kovalčík, R. Sloboda, P. Jaroš, V. Šikula, J. Johanides, P. Vilikovský, L. Ballek), ktoré vyšli v anglických, nemeckých, francúzskych, poľských, maďarských, bulharských, talianskych prekladoch, ale aj kniha K. Jarunkovej Jediná, ktorá vyšla v preklade do turečtiny či Johanidesova novela Trestajúci zločin v preklade do arabčiny. Popri jednotlivých knihách sú to aj viaceré antológie a preklady slovenských rozprávok do francúzštiny a čínštiny.
           Súčasne s knižným darom z LIC pribudlo do knižnice PEN aj 130 kníh od švajčiarskej kultúrnej nadácie Pro Helvetia. Na odovzdaní kníh v Ústrednej knižnici FFUK sa zúčastnil aj dekan FFUK Ľ. Kiczko.

(bž)