Odborné poroty zostavené organizátormi súťaže – BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti a Slovenskou sekciou IBBY – ukončili hodnotenie kolekcie kníh a  vybrali najkrajšie a  najlepšie detské knihy zimy 2011.

Výtvarná porota vybrala štyri najkrajšie detské knihy zimy 2011:

  • Božena Němcová: Soľ nad zlatoilustroval Peter Uchnár a vydal Buvik,
  • Viera Ryšavá: Príbehy zo starej Bratislavyilustrovala Zuzana Bočkayová Bruncková a vydala Matica slovenská,
  • Ľubomír Feldek: Perinbabailustroval Marek Ormandík a vydal Tranoscius
  • Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná ilustroval Vladimír Král a vydalo Trio pPblishing.

Literárna porota vybrala dve najlepšie detské knihy zimy 2011:

  • Daniel Hevier: Vianočná pošta
  • Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná,

obe z produkcie vydavateľstva Trio Publishing.