Medzinárodný knižný veľtrh Budapešť 2015

V čase od 23. do 26. apríla 2015 sa uskutočnil vBudapešti už 22. Medzinárodný knižný festival, na ktorom bola zastúpená aj Slovenská republika.

V tomto roku bolo ústrednou témou veľtrhu 220. výročie organizovaného knižného trhu vMaďarsku.

V národnom stánku Slovenskej republiky srozlohou 12 m2, s označením B 9, ktorý pripravilo Literárne informačné centrum, predstavilo svoju produkciu − vyše 160 knižných titulov − 12 slovenských vydavateľstiev.

Keďže Slovensko bude vroku 2016 čestným hosťom veľtrhu, túto skutočnosť podčiarkli aj vystúpenia viacerých našich autorov už počas tohtoročného veľtrhu.

Pri tejto príležitosti Literárne informačné centrum pripravilo azrealizovalo vspolupráci svydavateľstvom Kalligram bohatý program.

 

24. apríl, piatok

(10.00 – 11.30)
(Millenáris, Európa pont, 1024 Budapest, Lövőház u. 35.)
Okrúhly stôl európskych spisovateľov – Rok európskeho rozvoja 2015
Stratégie rozvoja: minulosť asúčasnosť, progresivita a regresia v Európe
Účinkovali: Kjell Westö, Pavel Vilikovský, Alfonso Cruz, Dalos György, Szécsi Noémi a Konrád György. Moderoval Imre Barna.

(12.00 – 13.30)
Jestvujú národné literatúry za hranicami jazyka aregionálnych tradícií?
Účinkovali: Ilma Rakusa, Andrej Nikolaidis, Ioana Parvŭlescu, Pavol Rankov a Horváth Viktor. Moderoval Csordás Gábor.

(16.00 – 17.00)
Millenáris, Kner Imre terem/sála,
Krídla literárnych cien.
O poľskej literárnej cene Angelus sa zhovárali Pavol Rankov, Tomasz Grabinski a István Kerékgyártó.

25. apríl, sobota

(12. 00 – 13.00),
Kner Imre terem/sála, Štyria za jedného jeden za štyroch. O projekte K4 diskutovali hostia Pavel Vilikovský, Margit Garajszki, Tomasz Grabinski a Németh Gábor.
Moderoval Viktor Horváth.

(14.00 –17.30)
Lázár Ervin terem/sála Imre Lázára,
Festival debutantov. Prvý panelový rozhovor
Účinkovali: Bouke Billiet (Belgicko), Dora Čechová (ČR), Fabio Deotto (Taliansko), Franz Friedrich (Nemecko), Tommi Kinnunen (Fínsko), Davorin Lenko (Slovinsko), Karin Peschka (Rakúsko), Bruno Viera Amaral (Portugalsko), Tomáš Varga (Slovensko). Moderovala Anna Gács.

26. apríl, nedeľa

(10.30 – 11. 30)
Márai terem/sála,
Lettre – L'Harmattan Matiné.
Účinkovali: Dalos György,Andrej Nikolaidis, Ioana Pârvulescu, Pavol Rankov, Kjell Westö,Závada Pál a Csordás Gábor.

(13.30 – 14 .30)
Hess András terem/sála,
Slováci sú už za dverami.
Tlačovka k čestnému hosťovaniu Slovenska na XXIII. Medzinárodnom knižnom festivale vBudapešti v apríli 2016.
Účinkovali: Peter Esterházy, Pavel Vilikovský, Miroslava Vallová (riaditeľka LIC), Peter Zentai Péter (riaditeľ festivalu), Gabriel Hushegyi (riaditeľ SI), László Szigeti (riaditeľ vydavateľstva Kalligram), Kőrössi P. József (vydavateľstvo Noran).

 

Mimo výstaviska sa uskutočnili nasledujúce podujatia:

Štvrtok, 23. 4.

(11. 00 – 16.30) PIM (Petöfiho literárne múzeum, Budapešť, Károlyi u. 16.), ELIT-workshop. Pavol Rankov – rozhovor sdržiteľmi Európskej literárnej ceny aúčastníkmi Festivalu debutantov.

(13. 45 – 14.45) Toldi Gymnázium, (Budapešť, Toldy Ferenc u. 9, 1015). Na hodine literatúry prebehla beseda sautorom Pavlom Rankovom. Účastníkmi boli aj Borbála Pintér a Renáta Deáková.

Piatok, 24 . 4.

V slovenskej škole vBudapešti, Lomb utca 1-7, 1139, sa uskutočnila beseda s autorkou Margit Garajszki o predstavení Béla Bartók: Drevený princ.

17.00 Malá noc literatúry, Kníhkupectvo Két Egér, Béla Bartók: Drevený princ. Účinkovali Margit Garajszki a Júlia Urdová.

 

Viac o MKV Budapešť na: www.bookfestival.hu