Dobré knihy robia dobrých susedov

Naše čestné hosťovanie na budapeštianskom veľtrhu sa už v čase príprav stretlo s nebývalou pozornosťou zo strany médií i odbornej verejnosti. A aj očakávania zo slovenskej strany boli nemalé, pretože naša literatúra sa v takom rozsahu na zahraničných knižných veľtrhoch ešte nikdy neprezentovala. Na knižné pulty sme pri príležitosti čestného hosťovania priniesli 40 čerstvých prekladov kníh súčasných slovenských autorov a antológií.

Už od slávnostného otvorenia podujatia, ktoré zahájili ministri kultúry Marek Maďarič a Zoltán Balog, sme cítili, že prijatie u našich južných susedov bude veľmi srdečné a návštevníci správnosť našich dojmov dosvedčili mimoriadnym záujmom o náš stánok. Potvrdili nám to aj samotní organizátori, ktorí zaznamenali o 20 percent vyššiu návštevnosť veľtrhu a pozitívne ohlasy na náš program.

Od piatku do nedele sa päťdesiat našich autorov zúčastnilo prezentácií svojich kníh, ale aj množstva besied na najrôznejšie spoločenské témy. Ich knihy neraz uvádzali významní maďarskí spisovatelia, ako napríklad Pál Závada, Lajos Parti Nagy, alebo Gábor Németh a na diskusiách sa ako divák viackrát objavil Péter Esterházy. Aj z ich pier sa už v renomovaných literárnych časopisoch objavili prvé recenzie.

Za úspechom slovenských autorov u maďarských vydavateľov sa okrem iného skrýva systematická práca prekladateľov, ktorí sa pravidelne pod vedením Renaty Deak stretávali na Slovenskom inštitúte v Budapešti, a takisto žičlivá a profesionálna pomoc šéfredaktorky Lettre International Evy Karadi.

Veríme, že knihy našich súčasných autorov dokážu zaujať čitateľov u našich južných susedov a vyvolajú dopyt po ďalších prekladových tituloch. Dúfame, že prispejú nielen k popularizácii slovenskej literatúry, ale aj k vzájomnému spoznávaniu a porozumeniu.