Známemu dramatikovi a spisovateľovi Petrovi Kováčikovi (1936) vyšla vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v poradí jeho desiata prozaická knižka Ešte raz o vojne a hrdinoch. V knižnici Nové Mesto na Stromovej ulici na Kramároch sa zišli autorovi rodáci, priatelia, členovia miestneho zastupiteľstva a zástupkyňa vydavateľstva Slovenský spisovateľ na jej prezentácii. Knižku pohladením, ako je v Balogu zvykom, vyprevadila do života redaktorka A. Šikulová spolu s J. Bobríkom. Na fotografiách autor s kolegami spisovateľmi A. Hykischom, A. Lachkovičom, L. Švihranom a rodákom J. Giertlim.

A. B., Foto: A. Šikulová

 


Peter Kováčik s Antonom Hykishom


Ján Giertli

  
Adolf Lachkovič a Ladislav Švihran