Hovory o Timrave v Lučenci

V rámci spomienkových slávností k 150. výročiu narodenia Boženy Slančíkovej Timravy sa v stredu 22. novembra 2017 uskutočnilo v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci rozprávanie poetky a esejistky Dany Podrackej o osobnom čítaní Timraviných listov i diela. Podujatie zorganizovali Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Literárne informačné centrum a Obec Polichno. Súčasťou stretnutia bola prezentácia knihy Timrava vo výbere Dany Podrackej, ktorú vydalo LIC. Sparing partnerkou večera bola poetka, autorka kníh pre deti a mládež a prekladateľka Hana Košková. Podujatie uviedla Michaela Škodová. Mediátorom stretnutia bol Michal Abelovský. Opakovane sa potvrdzuje, že odkaz a posolstvo Timravinho diela stále vyvoláva bytostný záujem nielen u čitateľov, ale aj u divadelníkov, glosátorov či filmárov. Svedčí to o pulzujúcom jadre jej myslenia a empatickom portrétovaní psychológie postáv. Arzenál Timraviných postáv je taký široký a rôznorodý, že sa vyrovná literárnej architektúre v tvorbe európskych spisovateľov. 

Foto Marián Semaník

Zľava: starosta obce Polichno Pavel Kyseľ, Hana Košková a Dana Podracká