Ján Buzássy

Básnik a prekladateľ Ján Buzássy sa narodil 10. apríla 1935 v Kočovciach. Do literatúry vstúpil básnickou zbierkou Hra s nožmi (1965), nasledovali knižky Škola kynická (1966), Nausikaá (1970), Krása vedie kameň (1972), Rozprávka (1975), Znelec (1975), Rok (1976), Bazová duša (1978), Ľubovník (1979), Pláň, hory (1982), Zlatý rez (1988), Náprava vínom (1993), Dni (1995), Prechádzka jeseňou (1999), Pani Faustová a iné básne (2001), Zátišie – krátky pôst (2004). Prinášame ukážku z jeho najnovšej zbierky Dvojkrídle dvere (2006). Na vydanie je pripravená nová zbierka Bystruška, ktorá vyjde v levočskom vydavateľstve Modrý Peter.

Nad autorom

Hovorí presne, aj keď sa mýli,

tá presnosť bola pravdou, hodnota

sa skryla za omyl, a v jednej chvíli

sa dielo pod nárazom rozmotá.

Rád by som mal koncepciu, ktorú drží

diamantový uzol, jeho pramienky

by všetko prenikali, ako verní plži

zanechávali zlatú stopu spomienky.

Videnie

Rad sediacich ženských figúr v čakárni,

už prekódovali bežný život čísel

na všetko, čo sa hriechmi vášní premárni,

vrátené na miesto – čím sa vráti zmysel.

Do seba zavinutý ženský tvar

čnie, keď ho dynamizovalo dieťa,

dalo tvar kozmický, nad ním plachá tvár,

veľký tresk, veštba z črepín tohto sveta.

Prvý deň slobody

Dlažba z plochých kameňov, čo navrchu

sú rovné a drsný spodok doľahýna

do mäkkej zeme. Teraz vidno mátohu,

čo má podobu zatúlaného syna.

Matka ho neustriehla, šúcha sa po zadku

tým svetom, ktorý popoludní nespí, koná

podľa ustáleného poriadku,

nebeský jas, v dverách stajne hlava koňa.

Fialové dni

Ponoriť sa do seba, do čiernej zeme,

prekopať sa k tomu, čo je podstatné.

Sú omamné fialové obdobia, keď akoby

sa svet nehýbal, stromy sa zbavili

svojej zodpovednosti, už je v nich iba

drevo. Čo ostane, keď z nás odpadne

všetko povrchné, dokresľujúce, skresľujúce?

Čo je za tým, je pôst. Hĺbka v nádeji.

Dva jazyky

Ach, aký záhadný je úsmev reči,

čo bolo povedané sa odvráti

od toho, čo sa vypovedať prieči –

z mlčania vylisujú sa karáty.

Sú dva jazyky, jeden zhovorčivý,

druhý len trucuje a zuby zatína,

že nevyzradí, čím sa duša živí,

a kam sa prepadá tá zradná hlbina.

Za suchej jari

Suchá jar, aká rýchla, horlivá,

len stihnúť kvet a potom hoci vädnúť,

v horúcom vetre sa zvíjať zaživa,

miesto výhľadu len súbor suchých vedút.

Pokazili sme svet, len orgován

postarom vonia nocou, mimo módy

koncentruje svoj starodávny plán:

len veľa sladkosti a citu hody.

Prekladajúc Annenského

Zas vychladnutý rébus bytia

lúštiť na zakvitnutých stránkach kníh,

tu neuroticky Annenskij sa pýta:

smútok či žiaľ – a čo je bližšie z nich?

Fikusy ako lokaji sú smutné,

rmut vína, chladné kocky, z cigár prach,

 tu v medzivečne ako na dne studne

účet sa uzatvára v hodinách.

Verejní činitelia

Nepresvedčiví, seba nepresvedčia.

Vzťah medzi guľou a pancierom.

Aj v heraldike žiari motív meča

viac ako diamant a chalcedón.

Nepresvedčiví, stále iba veria,

že povedú ich detské sandále

nie tam, kde v koláči je diera,

anjel strážca má pri nich namále.

Dva svety

Metaforická prudkosť, čo nás spája

s druhým svetom, je prelet svetskou tmou

až na prah nedostupného raja

pomocou zle pochopiteľných slov.

Všetko sa vyjasnieva z usadenín

rozvíreného prachu, ktorý čpie

sladkými zmyslami a trpkým cnením,

vlákeniek, ktoré kosa žne.

Zlé myšlienky

Prikladáš, človek, márne obklady,

výčitky ďalej pália, horkosť v deji,

ktorý sa trhá, chvíľa ochladí,

telo je klzké ako po oleji.

Rozchádzajú sa krajnosti a kruh,

čo tvoril svet, sa v tichu prepadáva,

bol svetom myšlienok, je svetom múch,

len peniaze sa valia ako láva.

Svet pritvrdil

Svet pritvrdil. Vták vlastné hniezdo chráni

nie ako majetok, lež myšlienku,

s akou sa roky budovali chrámy,

kde duša svieti v malom okienku.

Tvrdosť, ten prízrak. Čakáš na vnuknutie,

tkáš vzduch na výbuch, vodu na vrenie,

na hocičo, čo nie je také kruté,

a nie je pri zárodku zmarené.

Záleží

Veľmi mi záleží na tom zväzku,

pravda, v tých vetách ťaží ťažký štýl,

ale aj v mrákotách má jasnosť blesku,

obraciam stránky, on akoby bil.

Veľmi mi záleží na tom zväzku,

ale to jarmo ťaží, čistý ťah

vie zabudnúť na zabodnutú triesku,

ideme svojím dielom v prachu dráh

Pod oblokom

Najkrajšie kvety, v noci zavreté,

aby sa vyspali do novej krásy

alebo do uvädania – to sa nespletie,

hneď sa o svoje právo hlási.

Aj v tom je krása, rododendron schne

z fialkovej do staroružovej,

jazmín žiari na hocijakom pne,

akoby prosil: ešte pozhovej.

Tichý hlas

Viera je len iný druh poznania,

ale ktorý druh je – a v čom je presný?

A či je viacej druhov, čo obránia

tento svet pred každodennými besmi?

Tichý hlas volá, keď je nedeľa,

žena varí, spieva si pri rádiu,

pridáva sa k nej aj hlas anjela,

tichý hlas, nedeľné zvony bijú.

Tieň

Tieň dverí je stále pootvorený,

aj keď sú dvere vlastne zavreté,

tieň nepredchádza, v tieni korení

nádej na svetlo, na jas po svete.

Nepredchádza a zjavne zaostáva,

začiatok svetla čaká pritajený

na dne a tuší priklonená hlava,

dvíha sa v novom osvietení.

Zmluva vždy hrozí

Vďaka šialenému listovaniu v zmluve

zabúdaš, čo je veľké – nokturnál,

vrania tma, ktorá sa zorou kľuje,

nechcený požiar čo ti v oku stál.

Zmluva s kým? Je to iba papier,

ktorý sa vzpiera, v prstoch obracia.

len aby všetko odoprel a zaprel,

bolesť v duši je tvoja nadpráca.

Pútnici

Šli krajom plným nedočkavosti

a ostalo im iba očakávať

a odďaľovať denné starosti,

rachot hviezd ako keď sa blíži závrat.

Fúzy, čo nezakryjú oheň úst,

a hlúpe vrásky, čo sa tiahnu čelom,

človek nemá rozum, múdra je len púšť –

pomalé rozmýšľanie o tom celom.