Jubilejná Varšavská jeseň poézie

Poetka a esejistka Dana Podracká reprezentovala v dňoch 11. - 14. októbra 2001 slovenskú literatúru na už tridsiatom - jubilejnom ročníku Varšavskej jesene poézie. S podporou Literárneho informačného centra a Slovenského inštitútu vo Varšave sa zúčastnila významného medzinárodného stretnutia, na ktorom sa okrem dvadsiatky domácich autorov, zúčastnili aj básnici z Bieloruska, Čiernej Hory, Číny, Čiech, Fínska, Grécka, Izraela, Macedónska, Nemecka, Nórska, Ruska, Ukrajiny, Vietnamu a Talianska.
           Program XXX. Varšavskej jesene bol mimoriadne bohatý na oficiálny program, ale aj na stretnutia s básnikmi, výmenu kníh a poznania v oblasti literatúry a osobnej skúsenosti s tvorbou, mladými autormi a prekladaním. Súčasťou stretnutia básnikov vo Varšave bola aj medzinárodná konferencia O globalizácii a jej hrozbách pre národné literatúry. Dana Podracká tu vystúpila s vlastným, esejisticky ladeným príspevkom. Zúčastnila sa aj na besede o súčasnej slovenskej literatúre na jednom varšavskom gymnáziu a na recitačnom večere zahraničných autorov. Veľmi úspešné bolo aj jej stretnutie s poľskými slovakistami a poslucháčmi slovakistiky na varšavskej univerzite, ktoré sa uskutočnilo v Slovenskom inštitúte vo Varšave. Moderoval ho lektor slovenského jazyka a literatúry vo Varšave PhDr. Marián Milčák, ktorý tu pravidelne poľskému publiku predstavuje slovenských autorov a súčasnú slovenskú literatúru. Na stretnutí s poetkou sa zúčastnila aj veľvyslankyňa SR v Poľskej republike Magda Vášaryová a v uvoľnenej, inšpirujúcej atmosfére stretnutia, sama prispela do programu recitáciou básní "svojej" autorky Dany Podrackej.
           Štvordňový pobyt vo Varšave využila D. Podracká aj na stretnutie s vedením Spolku poľských spisovateľov, kde hovorili o možnostiach intenzívnejších slovensko-poľských literárnych kontaktov a aj o pripravovanej antológii slovenskej poézie, ktorá vyjde na jar roku 2002 pod názvom Boh dal mi slovo. Prekladateľom antológie je poľský básnik a filozof Bohdan Urbankowsky, ktorý napísal aj rozsiahlu štúdiu o slovenskej poézii. Na antológiu prispela SLOLIA a bude vhodnou propagáciou slovenskej literatúry v Poľsku.

(bž)