Knižné ilustrácie Ľudovíta Hološku v Turčianskej galérii

Slová, čiary, machule

Výstava knižných ilustrácií profesora Ľudovíta Hološku (roč. 1943), nositeľa viacerých významných ocenení za ilustrátorskú tvorbu, je nielen udalosťou výtvarnej, ale aj knižnej kultúry. S jeho menom a svojráznou výtvarnou podobou obálky a ilustrácií na predsádkach i vo vnútri kníh sa spája množstvo knižných titulov poézie i prózy, niekoľko edícií popredných slovenských vydavateľstiev od šesťdesiatych rokov po súčasnosť. Prvou jeho objednávkou bol debut J. Štrassera Odriekanie, doteraz poslednou prácou ilustrácie k zbierke A. Žarnova Nedopoviem slovo (z ďalších autorov spomeňme M. Rúfusa, J. Ondruša, V. Kondróta, Š. Moravčíka, P. Vilikovského, Š. Strážay, A. Chudobu, V. Šikulu...). „Ľudovít Hološka prišiel vyzretý a hotový, ako bytostný maliar, no mal aj šťastie na pedagógov,“ povedal na úvod slávnostného otvorenia výstavy jeho kolega z banskobystrickej AU FVU profesor Stanislav Balko. Riaditeľka Turčianskej galérie J. Kováčová zdôraznila zas Hološkov podiel na spoluformovaní slovenskej knižnej kultúry a jeho svojské „nadstavovanie“ textu.

Hološkovu autorskú retrospektívu ilustrátorského umenia Slová, čiary, machule v Turčianskej galérii v Martine otvorili 11. marca 2004 súbežne s výstavou z tvorby Milana Opálku Sklo.

–abš–