V utorok 25. januára v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou slávnostne otvorili nový projekt vzdelávania seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov vranovského regiónu v dvoch obsahových úrovniach. Prvá je zameraná na získanie počítačových znalostí a zručností a fyzioterapeutické cvičenia na zlepšenie fyzickej kondície účastníkov. Potrvá do konca februára. V druhej úrovni sa nachádzajú stretnutia, prednášky a diskusie s osobnosťami z oblasti literatúry, kultúry, vedy a pod., ktoré sa uskutočnia od marca až do mája. Aj frekventanti majú možnosť aktívne ovplyvniť priebeh projektu svojimi návrhmi konkrétnych osobností na spoločné stretnutia a záujmom o určitý druh informácií. Finančné prostriedky od poskytovateľa grantu NF Slovak Telekom budú využité aj na materiálno-technické vybavenie jedného z oddelení knižnice, ktoré odteraz vo vyhradenom čase slúži ako Vzdelávacie a informačné centrum seniorov.