Knižný dar ako posolstvo

Pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva Slovenska v apríli mu odovzdal prezident SR Ivan Gašparovič knihu Mity – stereotipy – obrazy: Vossprijatie Rossii v Slovakii (Mýty – sterotypy – obrazy: Vnímanie Ruska na Slovensku). Publikáciu vydal Historický ústav SAV v ruštine, je dielom kolektívu autorov pod vedením Tatiany Ivantyšynovej. Autori vo svojich príspevkoch prinášajú nový pohľad na slovensko-ruské vzťahy, oboznamujú čitateľov s viacerými zaujímavými faktami (pôsobenie profesora N. O. Losského na Univerzite Komenského v Bratislave), problémami spoločných dejín či citlivými témami, ako je napr. obraz Ruska v tlači po roku 1968. Publikácia je určené pre ruskú verejnosť.

–lč–