Knižný dar do Moskvy

V snahe pomôcť riešiť situáciu s nedostatkom kníh pôvodnej slovenskej tvorby pre poslucháčov slovakistiky a slovakistov na Filozofickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity odovzdal riaditeľ Literárneho informačného centra Viktor Timura dňa 10. júna 2002 knižný dar riaditeľovi Slovenského inštitútu v Moskve Jurajovi Kalnickému. Knižný dar predstavuje súbor takmer 150 kníh z produkcie LIC, Slovenského spisovateľa, Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, ale aj ďalších slovenských vydavateľstiev. Súčasťou tohto daru sú aj literárne časopisy Literika, Kultúrny život, Literárny týždenník a Knižná revue. Juraj Kalnický pri preberaní knižného daru uviedol, že tieto knihy, medzi ktorými sú okrem beletrie aj literárnovedné diela, monografie významných osobností slovenskej literatúry, dvojzväzkové Dejiny slovenskej literatúry S. Šmatláka, memoárová literatúra, Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. - II., knihy z edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, odovzdá katedre slovakistiky na Filozofickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity. Knižný dar významne rozšíri možnosti štúdia a poznávania súčasnej slovenskej literatúry.           

(bž)