Košice multietnické a európske

   Pod dvojjazyčným názvom Kaschau war eine europäische Stadt/ Košice boli európskym mestom a s podtitulom Sprievodca a čítanka židovskej kultúry a židovských dejín v Košiciach a Prešove vyšla v Nemecku (vyd. Arco Verlag Wuppertal, 2005) publikácia, ktorá podrobne mapuje históriu a pohnuté osudy židovskej komunity v týchto dvoch východoslovenských mestách. Kniha je doplnená množstvom cenných dokumentárnych fotografií – najmä z tragického obdobia druhej svetovej vojny. Autorom sprievodného textu publikácie je Michael Okroy, absolvent univerzity vo Wuppertali, ktorý sa venuje projektom o lokálnych a regionálnych dejinách národného socializmu a o partnerstvách s mestami v stredovýchodnej Európe. Nemecké texty do slovenčiny preložil Adam Bžoch.

   Ťažiskom publikácie je história košickej židovskej obce a úvodné kapitoly knihy ju predstavujú ako „prekvitajúcu obec“, najmä v druhej polovici 19. storočia, kedy mali židia významný podiel na rozvoji mesta a vychádzali tu židovské noviny a časopisy v nemčine, jidiš a maďarčine. V tejto časti knihy je samostatná kapitola venovaná aj Sándorovi Máraimu, „spisovateľovi, občanovi, Európanovi“, košickému rodákovi, ktorý  má dnes v meste pamätnú izbu. Kapitoly Miesto určenia Osvienčim a „V Košiciach už niet Židov“ prinášajú mnoho dokumentárnych, stále otrasne pôsobiacich svedectiev z obdobia, keď nacisti vyviezli z mesta 15 000 židovských mužov, žien a detí do Osvienčimu-Birkenau. Ďalšie kapitoly publikácie sú venované dejinám a súčasnosti židovskej komunity v Prešove. Literárnou súčasťou tejto dokumentárne bohatej a cennej publikácie je Košická čítanka – takmer osemdesiatstranový výber literárnych textov od 11 autorov, ktorí sa v meste narodili (Márai, Rácz, Šimko), žili istý čas v ňom a inšpirovali sa životom jeho židovskej komunity. Z nich spomeniem aspoň Kischovu reportáž Streda v Košiciach, úryvky z Goldstuckerových pamätí, Rakúsov text Miesto výhľadu či Šimkovu poviedku Prvomájový sprievod. Práve Dušan Šimko, slovenský prozaik žijúci vo Švajčiarsku bol inšpirátorom zaradenia Košickej čítanky do publikácie. Tieto literárne texty najlepšie ukazujú výrazne multietnický a európanstvom poznačený život mesta a podiel židovskej komunity na takomto jeho charaktere.

Anton Baláž