Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest pod týmto názvom vyšlo v LIC ďalšie dielo profesora Rudolfa Krajčoviča, ktoré je významným príspevkom do historickej jazykovedy, ale aj do dejín našich najstarších období.

V názvoch obcí, miest a v chotárnych názvoch sa dočítame o živote našich predkov, o pobyte Kvádov a Rimanov u nás, o príchode Slovanov na naše územie, o veľmožoch vo veľkomoravskom období, o výrobnej činnosti, o pohanstve a začiatkoch kresťanstva, o mocenskom dvore, o vojenstve, o obchode a poľnohospodárstve. „V miestnych názvoch sa odráža množstvo znakov, ktoré si zo súčasného pohľadu čitateľ často neuvedomuje,“ hovorí o jeho knihe jeho žiak, profesor Pavol Žigo. Krajčovičova kniha nám hovorí o dejinách pútavo a nevtieravou formou nás poúča o spôsobe života v minulosti.

A. Šikulová