Na obálke druhého tohtoročného čísla rešpektovaného vedeckého týždenníka Science zo 14. januára (AAAS – American Association for the Advancement of Science) sa objavila fotografia umeleckého diela slovenského výtvarníka žijúceho v Prahe Mateja Kréna Idiom. Ilúzia nekonečného tunela kníh ilustruje lingvistickú štúdiu amerických vedcov z Harvardskej univerzity v Cambridgi. Dielo je nainštalované v Mestskej knižnici na Mariánskom námestí v Prahe od roku 1998. Umelecký objekt trenčianskeho rodáka je vystavaný z kníh a pri povodniach roku 2002 bol poškodený a musel byť rekonštruovaný. V štúdii, ktorú fotografia Idiomu Zdenka Urbánka dopĺňa, vedci predstavujú najväčší jazykový korpus sveta: databázu s textami vyše päť miliónov kníh vydaných v rokoch 1800 – 2000, čo sú štyri percentá všetkých kníh, ktoré kedy vyšli. Zatiaľ obsahuje knihy v angličtine, francúzštine, španielčine, ruštine, nemčine a hebrejčine. Pomocou databázy výskumníci študujú, ako sa vyvíjala gramatika i slovná zásoba. Využívajú pritom okrem iného projekt Google books. „Knihy sú súčasťou nášho kultúrneho genómu, ktorý sa dedí z generácie na generáciu, ale zároveň sa vyvíja,“ konštatujú americkí vedci JeanBaptiste Michel a Erez Liebermann Aiden. Odbor, ktorý založili, vedci nazývajú kulturomika (podľa genetiky). Podľa výskytu jednotlivých slov v textoch môžu sledovať, ako sa menil jazyk v dôsledku takých udalostí, ako bola vojna alebo zrušenie otroctva.