Veľmi aktívny PEN Korean Center vydal už druhý diel antológie tvorby básnikov, prozaikov a esejistov zo štyridsiatich krajín sveta, predovšetkým prezidentov a bývalých prezidentov PEN centier. Prvý diel, ako uvádza zostavovateľ, bol vydaný exkluzívne a bolo v ňom zastúpených 30 národných centier PEN. Hlavným zostavovateľom obidvoch dielov je Lee Gill-Won, prezident Kórejského PEN centra a člen výboru Medzinárodného PEN centra v Londýne, ktorý tieto centrá združuje a riadi. Editormi boli česká spisovateľka Markéta Hejkalová a Ekbal Baraka, egyptská novinárka a prozaička, obe členky Medzinárodného výboru PEN. Antológia je vydaná na výbornej grafickej úrovni v pevnej väzbe. Má 415 strán A4 formátu. Je rozdelená na časť poetickú a časť prozaickú. Každý autor je na úvod predstavený krátkou charakteristikou s fotografiou. V Antológii sú zastúpení autori z Afriky, Ázie a Európy. Je len ťažko vyberať mená, ktoré sú poväčšinou u nás neznáme. Ale predsa: Entela Safeti-Kasi, veľmi aktívna prezidentka Albánskeho PEN centra, poetka, ktorá za svoju tvorbu dostala mnoho ocenení, prekladateľka i publicistka. Helmuth A. Niederle, rakúsky básnik a prozaik, prezident tamojšieho PEN centra a známy aj u nás najmä svojou poetickou tvorbou. Francúzsky básnik a esejista Sylvestre Clancier. Rumunská prezidentka PEN centra, prozaička Magda Carneci má za sebou aj politickú kariéru ako členka Európskeho kultúrneho parlamentu. Svoj PEN center majú aj aj Kórejci zo severnej Kórey, ktorí žijú v emigrácii a ich prezidentom je prozaik Lee Ji-myeong. Ermis Lafazonowski, spisovateľ, folklorista a prekladateľ, je prezidentom Macedónskeho PEN centra... a mnohí ďalší.

Ladislav Volko, bývalý prezident SC PEN, je známy predovšetkým ako filmový publicista, diplomat a vysokoškolský pedagóg. Štúdium v Poľsku ho inšpirovalo k písaniu poézie v tomto jazyku a záujmu o poľskú literatúru (Harasymowicz, Miłosz, S. I. Witkiewicz a ďalší). Svoju poľskú tvorbu publikoval v poľských literárnych periodikách (Nowy Wyraz, Zdanie, Suplement), na Slovensku v Ahoj, Európa a univerzitnej literárnej revue Muuza (FMK UCM Trnava). V Indii, kde pôsobil ako veľvyslanec, publikoval v preklade v rôznych periodikách ako napríklad Kadambini, Golkonda, Darpan, Saar Sansar a vydal dve knižky poézie – MA (matka) v štyroch jazykoch, anglicky, hindi, poľsky, slovensky (2004) a Žltý anjel a Budha (2004) v hindštine. Taktiež zostavil a vydal v hindštine Contemporary Slovak Poems (2008, antológia 23 slovenských básnikov) a Slovenské rozprávky (2005). Píše po slovensky a po poľsky a v súčasnosti je vysokoškolským pedagógom na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

(ajl)