Nikdy som nemala ambície písať. Pred rokmi sa mi ani len nesnívalo, že raz vymyslím román, a už vôbec nie, že niekedy budem držať v  ruke moju knihu.

Po absolvovaní liečby v nemocnici som svoje zážitky s riadnou dávkou irónie opísala kamarátke do mailu a  ona to okomentovala: „Ty by si sa uživila aj ako tvorca fejtónov.“ A to bol akýsi spúšťací impulz na to, aby som začala ťukať do klávesnice. Výsledkom bol môj prvý román Nesmiem to vzdať (Motýľ 2008), ďalší Prebúdzanie (Ikar) sa objavil na pultoch kníhkupectiev o dva roky neskôr. Námety čerpám zo života, zo svojho okolia, od ľudí, s ktorými sa stretávam, a do príbehu vkladám ich všedné aj trochu nevšedné starosti, bolesti a, samozrejme, radosti. Inšpirujú má rôzne drobné impulzy, všetko, čo sa deje, čo počujem, vidím, vnímam.

Podnetom na napísanie tretej knižky Až čas ukáže (Ikar 2015) je skutočný príbeh (dotvorený fantáziou) matky strachujúcej sa o to najcennejšie, čo má – o svoje dieťa. Hanka Brečtanská pracuje ako účtovníčka v súkromnej firme a spolu s manželom vychovávajú dcérku Denisku. Po piatich rokoch manželstva však zisťuje, že svojho muža nepozná. Ich názory na budúcnosť sa rozchádzajú, zo všedného života sa vytratila láska a porozumenie. Kým ona túži po ďalšom dieťati, Denis je posadnutý slepou vidinou krásneho raja a  za každú cenu chce odísť do Kapského mesta. Stačí však zopár nestrážených sekúnd, krutá nehoda a  Hankin svet sa okamžite mení na prázdnotu. Ani strach o  dcéru však neupevní ich manželstvo a  egoistický muž odchádza za svojím snom. Až keď sa človek ocitá vo vyhrotenej situácii, zisťuje, kam siaha jeho vnútorná sila a  spoznáva hodnotu skutočného priateľstva, a  tak je to aj v  prípade hlavnej hrdinky.

Ako motto som si zvolila slová M. Figuli:

„Človek môže iba raz žiť... iba raz. A nič sa nevráti.“ A to je aj témou celého príbehu, aby človek hľadel optimisticky vpred, hneď sa nevzdal, aj keď sa mu niektoré veci javia ako nedosiahnuteľné. Vždy je však lepšie pokúsiť sa priblížiť k  svojmu snu, aj keď riskujeme neúspech, ako neskôr ľutovať premárnenú šancu.