…12.  augusta spočiatku prilákala do Letnej čitárne v  Medickej záhrade iba niekoľko záujemcov o  mladú slovenskú tvorbu. Literárny podvečer sa však nakoniec celkom sľubne rozbehol a  na podujatí organizovanom Staromestskou knižnicou v spolupráci s čajovňou Tvoja čajová záhrada prečítali ukážky svojich textov traja autori. Martina Grmanová vo veršoch vychádza z  prírodných obrazov a  nachádza v  nich paralely s  ľudským životom. Okrem viacerých textov intímnej lyriky prečítala aj báseň venovanú aktuálnej výstave Ľudské telo. Prozaik s  pseudonymom Strýco Mange predstavil svoju novú knihu Život je hlava. Záver podujatia patril Petrovi Senovi a jeho rozsiahlejším básňam reflektujúcim aktuálne spoločenské i generačné otázky.