Vydavateľstvo Perfekt udeľovalo 28. júna svoje ceny – Ružu Vojtecha Zamarovského. Za rok 2011 si ju prevzal Ján Čomaj, autor ôsmich titulov úspešnej edície Perfektu Memoáre, v ktorej vyšlo už 14 kníh o významných slovenských osobnostiach. Rovnakou cenou boli odmenení ilustrátor Miroslav Regitko, Dušan Kollár za podporu edície Memoáre a publicistka Ivica Ruttkayová za svoje príspevky o slovenskej knižnej kultúre. Je sympatické, že vedenie vydavateľstva ocenilo aj prácu na šírení informácií o knihách, lebo práve to je, zdá sa, stále najslabšou stránkou nášho knižného života. Najmä tituly slovenských autorov sa často úplne strácajú v bohatej ponuke kníhkupectiev. Čitateľ ich medzi tisíckami kníh zväčša nájde náhodne, alebo vôbec, lebo nevie, že ich hľadať má. Uľahčiť takéto hľadanie chce aj naša príloha o pôvodnej tvorbe vydanej roku 2010. Naši spolupracovníci, systematickí čitatelia a často aj „prvopátrači“, ponúkajú svoj pohľad na minuloročnú knižnú produkciu. Okrem často opakovanej nepravdy, že vychádza málo slovenských kníh, tridsaťšesťstranová príloha sčasti vyvracia aj tvrdenia o nezáujme mladých o literatúru. Autorky hodnotiacich prehľadov o poézii a literárnej vede majú ešte ďaleko do tridsiatky. Veríme, že júlová Knižná revue pomôže záujemcom o slovenskú literatúru zorientovať sa v minuloročnej produkcii, poslúži ako kompas a spríjemní dovolenkové a prázdninové dni. Ich spokojnosť bude ocenením mravčej práce autorov. Prajeme všetkým pekné leto a pripomíname, že v augustovom čísle nájdete aj prílohu Slovenský knižný rok 2010 s výberovou bibliografiou a prehľadom literárnych cien.