Literárne Košice Jána Štiavnického

Mesto Košice a Knižnica pre mládež mesta vyhlasujú 10. ročník súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického.

Zapojiť sa môžu žiaci 5.-9. ročníkov základných škôl a  osemročných gymnázií zodpovedajúci tejto vekovej kategórii vlastnými básňami, poviedkami, rozprávkami, reportážami na témy: V krajine zvanej Európa, Raz ma tie knižky zabijú, Bola to chyba v programe. Maximálny rozsah prác sú 3 strany formátu A4, t. j. 90 riadkov. Každý súťažiaci môže zaslať maximálne dve práce, každú v 4 kópiách s uvedením mena, adresy školy, triedy a mena pedagóga. Súťažné práce treba zaslať do 18. marca na adresu: Knižnica pre mládež mesta Košice, Tajovského ulica 9, 040 64 Košice. Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží.