Literárny festival Kafkove Matliare

V dňoch 28.-30. mája sa vo Vysokých Tatrách a v Liptovskom Mikuláši po prvý raz uskutočnil Medzinárodný festival Kafkove Matliare. Pripravili ho Klub nezávislých spisovateľov a Mesto Vysoké Tatry. Cieľom Kafkových Matliarov je pripomínať si život a dielo Franza Kafku, najvplyvnejšieho autora 20. storočia, ktorý sa v rokoch 1920-1921 liečil v Tatranských Matliaroch, a zároveň predstaviť slovenských spisovateľov a ich tvorbu.

     Zahraničnými hosťami boli popredný český kafkológ Josef Čermák, holandský odborník na F. Kafku   Niels Bokhove a Marijke van Dorstová, predstaviteľka Holandského Kafkovho kruhu. Ich prednášky o Kafkovej Prahe, o názoroch Kafku na chorobu a lieky, o Kafkovi ako výtvarnom umelcovi, ako aj referát predsedu Rakúskej spoločnosti F. Kafku Norberta Winklera (ktorý sa nemohol na festivale zúčastniť) o poslednom roku Kafkovho života, zaujali v Grand Hoteli Starý Smokovec najmä mladé publikum. Otázky študentov bilingválneho gymnázia v Poprade podnietili kafkológov k diskusii na tému Kafkovej pozostalosti a jeho choroby a liečenia vo Vysokých Tatrách. Študenti mali možnosť vypočuť si aj verše a krátke sebaprezentácie básnikov Igora Hochela, Anny Ondrejkovej, Milana Richtera. Popoludní sa konala pietna spomienka na nemecko-židovského spisovateľa pri jeho pomníku v Tatranských Matliaroch, neďaleko dnes už neexistujúcej vily Tatra, kde prežil osem mesiacov. Diváci v Klube dôchodcov v Tatranskej Lomnici si mohli pozrieť ukážku z divadelnej hry M. Richtera Z Kafkovho Pekloraja (scény zo spisovateľovho pobytu v Matliaroch) v podaní amatérskeho divadla z Liptovského Mikuláša. Na záver kafkovského dňa sa svojimi názormi na básnickú tvorbu a veršami predstavili Juraj Kuniak, Igor Hochel a Anna Ondrejková. Bodkou za podujatiami vo Vysokých Tatrách bola prezentácia dvojjazyčného vydania Kafkovej Premeny (nemecko-české vydanie vo Vydavateľstve Slovart) s najstaršími ilustráciami – vo výbere a s komentárom Josefa Čermáka. Záverečným podujatím festivalu bola ukážka z hry Z Kafkovho Pekloraja v Knižnici G. F.-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.

-r-