Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne je otvorená každému, kto literatúru rád číta i tvorí. V jej priestoroch už trinásť rokov rozvíja svoju činnosť literárny klub Fontána. Vznikol v roku 1999 spontánne, zo želania stretávať sa, komunikovať, konfrontovať svoju tvorbu s inými, a zároveň počúvať a porovnávať. Každý prvý utorok v mesiaci sa v klube schádzajú tí, ktorí sa neobávajú podeliť o svoje myšlienky, príbehy či verše. Autori, členovia klubu, verejnosti predstavujú svoju tvorbu na čítačkách, autorských večeroch, v  periodikách, ale aj v  klubových zborníkoch. Prvý spoločný zborník Na úteku vyšiel už v roku 2000 a nasledovalo ho ďalších šesť výberov z tvorby. Od roku 2007 spolupracuje literárny klub aj s poľskými autormi z Limanowskiego klubu literackiego. A spoločne sa prezentujú aj tento rok v aktuálnom slovensko-poľskom zborníku Masová evakuácia púpav, ktorý počas leta predstavili slovenským čitateľom v Dolnom Kubíne a poľským priaznivcom v Limanowej. Svoje vnímanie sveta, jeho reflexiu v poézii a próze predkladá devätnásť poľských a osemnásť slovenských literátov. Knihu vydala Oravská knižnica ako jednu z aktivít medzinárodného projektu Vzájomné spojenia – história a súčasnosť spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013.