Literárny kvíz

Anthony Burgess (1917 – 1993) má na svojom konte tridsať románov, množstvo poviedok, rozprávok, divadelných hier, filmových a televíznych scenárov, literárnovedných kníh, ale je aj autorom sto šesťdesiatich hudobných skladieb. Tohto anglického autora preslávil najmä jeho román Mechanický pomaranč z roku 1962. V čase vydania ho pokladali za experimentálny, keďže v ňom uplatnil priekopnícky štýl nazývaný cyberpunk. Burgges si zaexperimentoval najmä s jazykom, vytvoril bizarný tínedžerský slang, „skrížil“ angličtinu s ruskými výrazmi. Rozprávačom je protagonista pouličného gangu Alex. V prvej časti „realisticky“ opisuje prázdny život chlapcov z mestskej a sociálnej periférie s každodennými výtržnosťami, surovými bitkami, krádežami... Končí sa v okamihu, keď Alexa zatkne polícia a dostane sa pred súd za zabitie. Druhá časť sa odohráva vo väzení a má prvky vedeckej fantastiky (antiutópie). Na Alexovi – s jeho súhlasom – uskutočnia štátom schválený vedecký experiment prevýchovy. V tretej časti „nový“ Alex zápasí so životom v pôvodnom prostredí, z ktorého vzišiel. Román vyšiel v slovenčine v preklade Otakara Kořínka roku 2004.

V ukážke väzenský kňaz vysvetľuje Alexovi experiment, pri ktorom sa má zmeniť na citlivého človeka:

Nemusí to byť krása byť dobrý, môj... Môže byť hrozné byť dobrý. A keď ti to hovorím, uvedomujem si, ako rozporuplne to znie. Viem, že kvôli tomu strávim nejednu bezsennú noc. Čo si želá Boh? Želá si Boh dobro, alebo voľbu dobra? Je človek, ktorý si vyvolí zlo, istým spôsobom azda lepší ako človek, ktorému bolo dobro vnútené? Sú to hlboké a zložité otázky, ty môj ... Teraz však chcem povedať jedno – ak sa niekedy v budúcnosti obzrieš na tieto časy a spomenieš si na mňa, na najnižšieho a najpokornejšieho služobníka Božieho, nezmýšľaj o mne, o to sa modlím, v srdci zle a uvedom si, že na tom, čo sa s tebou ide stať, som nemal nijakú účasť. A keď už hovorím o modlení, so smútkom si uvedomujem, že modliť sa za teba nebude mať nijaký význam. Prechádzaš do ríše, kde na teba moc modlitby nebude mať dosah. Strašné pomyslenie.

Kňaz musí Alexa vo väznici oslovovať číslom. V citovanom úryvku sú namiesto čísla tri bodky. Naša kvízová otázka znie: Aké väzenské číslo pridelili Alexovi? Ak nemáte nablízku knihu, môžete tipovať z troch možností:

A) 6655321

B) 7744533

C) 2422032

                                                  Vymýšľa Igor Hochel

Na vaše odpovede s kupónmi vydavateľstiev FRAGMENT a DOBRÁ KNIHA, ktoré venovali knižky do dnešnej súťaže, čakáme do 26. marca 2008. Správnu odpoveď na otázku z KR č. 4 (Čo sa opýtal vojak Bamza podporučíka Malinu v Tankovom prápore Josefa Škvoreckého) ponúkala tretia možnosť – C. Za správne odpovede posielame knižky z vydavateľstiev Ikar a Arkus Kararíne JAKUBISOVEJ do Bratislavy a Štefanovi KOŽIAKOVI do Žitavian..