Ľubomír Feldek predstavil svoj Ťahák z dejín slovenskej literatúry, ktorý vyšiel v LIC, na besedách v západnom krídle trnavskej Radnice, v Univerzitnej knižnici UCM a pred výnimočne vnímavým publikom v Ústave pre výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou.