Łukasz Kaźmierczak/ Łucja Kuttig na Vyšehradskom literárnom štipendiu

V mesiacoch september až november Bratislava hostí štyroch tvorcov v rámci Vyšehradského literárneho štipendia. 

Poľskú literárnu scénu reprezentuje poet/ka Łukasz Kaźmierczak / Łucja Kuttig. „Vnímam sa ako nebinárna, zdanlivo dvojitá autorská subjektivita, naznačujúca čiastočnú a premenlivú identitu a kontinuálne rodové kontinuum, ktoré nemusí byť v súlade s požiadavkou heteronormatívnej konzistencie.“

Łukasz Kaźmierczak/ Łucja Kuttig vyštudoval/a na univerzite v Lodži nanotechnológiu, lekársku chémiu a aplikovanú matematiku, a v súčasnosti pracuje na doktorandskej práci z chémie, kde sa zaoberá teplotnou závislosťou procesov iniciovaných ionizujúcim žiarením. Jej/jeho poetický štýl je výrazne ovplyvnený vedeckými poznatkami.

Publikoval/a zbierky poézie Kokosty (Lodž, 2018) a Agresty (Poznaň, 2019), s druhou z nich získal/a Cenu poézie Klementa Janeckiho. Publikoval/a poéziu v rôznych zborníkoch, časopisoch a zinoch. Pripravuje tretiu zbierku poézie s názvom Orzechnia. Orzechnini - Orzechnica - Orzechniczka.

Počas rezidenčného pobytu pracuje na ďalšej zbierke poézie s názvom human]ikar[yzm, v ktorej sa zaoberá aj otázkami enviromentálnej kapacity ľudského druhu z globálneho hľadiska a vzťahu k iným organizmom.

  • Łukasz Kaźmierczak/ Łucja Kuttig na Vyšehradskom literárnom štipendiu - 0
  • Łukasz Kaźmierczak/ Łucja Kuttig na Vyšehradskom literárnom štipendiu - 1