V Slovenskom inštitúte v Budapešti slávnostne uviedli maďarský preklad knihy Mareka Vadasa Liečiteľ (Gyógyító). V preklade Annamárie Pengő-Tóth vyšla s podporou komisie Slolia vo vydavateľstve Magyar Napló. Na prezentácii sa okrem autora Mareka Vadasa a vydavateľa KK Bagalu zúčastnil aj profesor Karol Wlachovský, riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi a riaditeľ vydavateľstva Magyar Napló János Oláh.