Marek Vadas v Nemecku

V dňoch 26. a 27. mája 2014 sa v Ulme a v Stuttgarte konali prezentačné večery venované súčasnej slovenskej literatúre. Známy autor Marek Vadas sa na nich úspešne predstavil prierezom zo svojej tvorby aj s ukážkami z knihy Čierne na čiernom. Podujatie v Ulme v Dome Dunaja spestrila jedinečná videoprojekcia z autorových ciest a pobytov v Afrike. Na druhý deň sa uskutočnila prezentácia M. Vadasa v Mestskej knižnici v Stuttgarte, a to v priestore Café LesBar. M. Vadasa predstavila formou rozhovoru D. Humajová, v podaní autora zaznela ukážka z jeho tvorby v slovenčine a herec Gotz Schneyder predniesol s úspechom ukážky z autorovej tvorby v nemčine, v preklade Mirka Kraetscha a Evy a Simona Gruberovcov. Marek Vadas si od prítomných vyslúžil za vystúpenia, doplnené videoprojekciou, slová uznania, a v neformálnych debatách odpovedal na otázky publika. V Ulme aj v Stuttgarte sme propagovali slovensko-nemeckú antológiu Die schoene, kalte Freiheit, kde je v nemeckom preklade zastúpených 14 slovenských autoriek a autorov, medzi nimi aj M. Vadas. Obidve podujatia sme pripravili v spolupráci s Honorárnym konzulátom SR v Stuttgarte, s Domom Dunaja a s Mestskou knižnicou v Ulme a s Mestskou knižnicou v Stuttgarte.

(dh)

Obálka knihy Čierne na čiernom        Obálka knihy Die schone kalte freiheit