Po knihách Skryté titulky a Princíp neistoty sa Mária Ferenčuhová prihlasuje s treťou básnickou zbierkou nazvanou Ohrozený druh (Ars Poetica). V bratislavskom kníhkupectve Artforum ju 7. februára predstavili čitateľom poetka Nóra Ružičková a moderátor večera, básnik Martin Solotruk. Krstná mama Nóra Ružičková stručne zhrnula motivickú výstavbu zbierky, v ktorej dominuje motív cestovania a pozorovania, a vyzdvihla aj Ferenčuhovej metaforiku založenú na bohatej obrazotvornosti. Martin Solotruk upozornil aj na ďalší dôležitý rozmer knihy – pohľad na svet cez prizmu materstva.