Všetko o mojej matke, tak sa volá najnovšia zbierka básní Jany Pácalovej. Vychádza vo vydavateľstve Ars Poetica a presne po desiatich rokoch od debutu Citová výchova. Reálne však vznikla dávnejšie a len za pár dní. Podľa slov poetky je prejavom vyrovnávania sa s materstvom, ale aj s existenciálnymi otázkami – výrazným inšpiračným zdrojom bola tvorba a osud Sylvie Plathovej. V KC Dunaj sa 12. marca konala prezentácia tejto knižky formou rozhovoru so Zuzanou Belkovou. Ich emotívno-filozofický dialóg striedalo čítanie ukážok.