Medzi literatúrou a filmom

Pokračovanie projektu LIC_oral history s Petrom Krištúfkom.

Málokedy sa stretnú hneď dva výrazné talenty v jednej osobe v takej miere, ako u Petra Krištúfka (1973 - 2018). Spisovateľ a filmár sa podpísal pod celý rad úspešných dokumentárnych a publicistických formátov, jeden celovečerný film a viacero poviedkových zbierok a románov. Špeciálne postavenie má v jeho literárnej tvorbe dvojica kníh, ktoré spája hlboký záujem o históriu stredoeurópskeho kultúrneho priestoru, ale aj vlastnej rodiny - román Dom hluchého a experimentálny Atlas zabúdania, na ktorých pracoval priebežne popri svojej režijnej práci niekoľko rokov. A práve o podobnostiach a rozdieloch medzi filmovou a literárnou tvorbou, sa zhováral so spisovateľom Danielom Hevierom.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.