Medzinárodné knižné veľtrhy v roku 2008

Literárne informačné centrum (LIC) bude v roku 2008 organizovať výstavy kníh  slovenských vydavateľstiev v spoločnom stánku Slovenskej republiky na nasledujúcich veľtrhoch:

  1. MKV v Lipsku – Leipziger Buchmesse (13. – 16. marca 2008)
  2. MKV v Paríži – Salon du livre de Paris (14. – 19. marca 2008)
  3. MKV Detská kniha v Bologni – Bolognafiere (31. marca – 3. apríla 2008)
  4. MKV v Prahe – Svět knihy Praha (24. – 27. apríla 2008)
  5. MKV v Linci – Litera Linz (23. – 27. apríla 2008)
  6. MKV v Thessalonikách (29. mája – 1. júna 2008)
  7. MKV v Gὄteborgu (25. – 28. septembra 2008)
  8. MKV vo Frankfurte (15. – 19. októbra 2008)
  9. MKV vo Viedni (20. – 23. novembra 2008)

Prosíme vydavateľov, aby do konca januára oznámili na adresu martinova@litcentrum.sk záujem vystavovať na jednotlivých veľtrhoch, v prípade Lipska a Paríž treba poslať záväzné rozhodnutie o účasti. O termínoch sústreďovania kníh na jednotlivé veľtrhy bude LIC informovať priamo e-mailom.