Medzinárodný knižný veľtrh vo Varšave

Od 19. do 22. mája sa koná Medzinárodný knižný veľtrh vo Varšave. Je to už 50. ročník knižného festivalu, prebiehajúceho v Paláci kultúry a vedy.

Hlavným hosťom veľtrhu je Švajčiarsko, ktoré pripravilo reprezentatívny výstavný stánok a množstvo sprievodných programov.  Slovenská republika má opäť zastúpenie vo výstavnej expozícii s číslom 171 v sektore A; expozícia je súčasťou stánku vyšehradských krajín. Literárne informačné centrum sústredilo v nej vyše 350 kníh od 32 slovenských vydavateľov. Pripravili sme aj sprievodné podujatia:

V stredu 18. 5. 2005 o 18.00 hod. v známom varšavskom kníhkupectve Traffic bude čítanie z tvorby básnika a polonistu Karola Chmela.

V sobotu 21. 5. 2005 v priestoroch výstaviska – v Puškinovej sále – budeme uvádzať program Čo nové v Bratislave? V priebehu veľtrhu sa uskutočnia stretnutia našich autorov s poľskými študentmi slovakistiky.

(mb)