Literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, profesor na univerzite v Novom Sade Michal HARPÁŇ ako reprezentant slovenskej menšiny vo Vojvodine sa celou svojou tvorbou usiluje upozorniť na životaschopnosť slovenskej kultúry dolnozemských Slovákov. A práve on sám je príkladom životaschopnosti kultúrnych koreňov, ktorými sa táto národnostná menšina spája s pravlasťou svojich prarodičovveď. Veď vydať za rok dve knižky nie je celkom bežné ani pre autorov žijúcich v domácom kultúrnom prostredí. Michalovi HARPÁŇOVI tento rok vyšla na Slovensku v treťom vydaní Teória literatúry (vyd. TIGRA) a výber z jeho literárnokritického diela Texty a kontexty s podtitulom Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov (LIC). Zaujímavé je, že podnetom na opätovné vydanie Teórie literatúry bol inzerát na nástenke na univerzite v Bratislave: ,,Kúpim oxeroxovanú Harpáňovu Teóriu literatúry v špirálovej väzbe.”

Prezentácia oboch kníh, ale aj autorovo životné jubileum boli podnetom na milú slávnosť, ktorá sa uskutočnila 12. októbra 2004 v Mestskej knižnice v Bratislave a s knižnicou ju pripravili Literárne informačné centrum a Dom zahraničných Slovákov v Bratislave. Knižky zasvätene uviedol docent Michal BABIAK, s gratuláciami k šesťdesiatke vystúpili dlhoroční priatelia Michala HARPÁŇA – literárny vedec, editor výberu z jeho literárnovedných a kritických textov PhDr. Milan ŠÚTOVEC, CSc., a vydavateľ, spisovateľ, prekladateľ a publicista Miroslav DEMÁK.