Čas adventu bol v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave venovaný najmä deťom. Výnimočne dostali darčeky od sv. Mikuláša aj dospelí čitatelia. Mikuláš Jarábek a Karol Bodorik predstavili autorov druhého ročníka internetového zborníka literárneho klubu Fóra humoristov HUMOR_ZASINÁČ.SK 2011 – obaja sú takisto jeho autorskou súčasťou. Zborník dopĺňajú karikatúry Ivana Košického a nájdete ho na webovej stránke www.kniznicatrnava.sk.