Koncom minulého roka pribudlo na slovenskom knižnom trhu nové vydavateľstvo PULP. O jeho zameraní, vydanom titule a edičných plánoch nám porozprával majiteľ Matúš Novotňák.

Fascinuje ma svet literatúry a je to jediná vec, ktorej sa chcem venovať. Bol by som rád, keby sa mi podarilo vydávať knihy, ktoré si budú ľudia pamätať aj po rokoch, a priniesť na slovenský literárny trh niečo nové, objavovať zaujímavých autorov... Moje zámery čiastočne prezrádza aj názov vydavateľstva PULP, ktorý vychádza z americkej literatúry pulp fiction a má v istom zmysle znamenať hľadanie nezávislej formy v dnešnej masovej a komerčnej kultúre.

Naším prvým titulom je kniha Ja už nie som ja od známej autorky románov pre ženy Márie Ďuranovej, ktorá bola podľa mňa dobre napísaná. Istým spôsobom som chcel spoznať možnosti témy a bola to aj výzva nájsť primeranú formu pre daný žáner. Momentálne mám dva rukopisy začínajúcich autorov, na textoch je však ešte veľmi veľa práce. Uvažujem aj nad prekladom knihy o amerických Slovákoch.

Ste spoluorganizátorom literárnej súťaže Mladej Matice. Ako vznikla táto spolupráca?

Píšem články do Slovenských národných novín, v ktorých sa venujem súčasnej slovenskej literárnej tvorbe a knižnému trhu. Tieto príspevky boli sčasti podnetom na vytvorenie novej literárnej súťaže Mladej Matice. Je to celoslovenská súťaž pre autorov do 35 rokov, ktorí dosiaľ nepublikovali. Rozsah jednej práce je maximálne 10 normostrán. Téma je ľubovoľná a súťaží sa v dvoch kategóriách: Literárna pohľadnica a Národná esej. Súťažné príspevky možno zasielať na e-mail: literarnasutaz zavinac yahoo.com alebo poštou na adresu: Mladá Matica, Mudroňova 1, 036 01 Martin. Uzávierka súťaže je 15. apríla 2013. Podrobnosti nájdete na www.pulp.sk.