Ministerka kultúry ocenila Júliu Sherwood aj Daniela Majlinga

Cenu ministerky kultúry SR za výnimočný prínos v oblasti umenia a za dlhodobé šírenie tvorby slovenských autorov získala prekladateľka Júlia Sherwood.

Spoločne s manželom Petrom preložila do angličtiny prózy Daniely Kapitáňovej, Jany Juráňovej, Petra Krištúfka, Ballu, Uršule Kovalyk, Pavla Vilikovského, Ivany Dobrakovovej, Jána Johanidesa, Mareka Vadasa a niekoľko kníh pre deti. Je najaktívnejšou propagátorkou slovenskej literatúry v anglofónnom prostredí. Kontaktuje vydavateľstvá, vyhľadáva a podporuje nových prekladateľov slovenskej literatúry do angličtiny a koordinuje informovanie o literárnom dianí na Slovensku. Ministerka kultúry Silvia Hroncová odovzdala ocenenia piatim jednotlivcom a štyrom inštitúciám. V oblasti divadla a literatúry sa laureátom stal dramaturg a autor komiksov Daniel Majling. „Ste neoceniteľní kultúrni ambasádori doma aj v zahraničí,“ uviedla v príhovore ministerka. Umenie vytvára mosty medzi ľuďmi, prehlbuje dôveru spoločnosti. „A zmierňuje aj extrémne prejavy, ktoré nás majú zraňovať a paralyzovať. Vy ste
príkladmi toho, že kultúra a vzdelávanie, umenie a vedomosti majú aj v našej spoločnosti silných a nespochybniteľných ambasádorov,“ dodala.

 

Foto: Miriam Sherwood