Výsledky súťaže Dunaj na Vltavě

Literárnu súťaž o najlepší preklad Dunaj na Vltavě organizujú Literárne informačné centrum, združenie Mosty – GesharimAnasoft litera v rámci mezinárodního knižného veľtrhu a literárneho festivalu Svět knihy Praha 2020. Ten sa síce tento rok nekonal, avšak 8. ročník súťaže prebehol, jeho uzávierka bola 15.4. a prinášame vám mená ocenených autorov najlepších prekladov, na ktorých sa zhodla odborná porota:

1. miesto: Petr Tesař

2. miesto: Zuzana Kalinová

3. miesto: Darina Koubínová + Matyáš Cahák

Ako sa píše na stránke súťaže: "Text Mareka Vadasa Pohár trpezlivosti z knihy Zlá štvrť je dôkazom všeobecne platnej skutočnosti, že preklady z príbuzných jazykov nie sú, napriek zdanlivej ľahkosti, jednoduché a prinášajú veľa úskalí, ktorým sa neprofesionálni prekladatelia nedokážu vždy vyhnúť. Porota sa snažila citlivo zvážiť pozitíva aj negatíva prekladových riešení pri jednotlivých súťažiacich."

Hodnotenia samotných ocenených príspevkov, prípady lepšie i horšie zvládnutých prekladov a ďalšie informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze.