MKV Bologna 2014

Bologna, ktorá je už od roku 1964 kolískou medzinárodného knižného veľtrhu, venovaného literatúre pre deti a mládež, každoročne privíta vydavateľov, autorov, ilustrátorov, literárnych agentov a ostatných profesionálov, ktorí sa tu stretávajú, aby rozvíjali svoje obchodné kontakty a hľadali možnosti ďalšej spolupráce.

V tomto roku opäť v duchu mrazivého počasia, tak netypického pre toto ročné obdobie a hlavne stredné Taliansko, otvoril veľtrh svoje brány včase od 24. do 27. marca.

Čestným hosťom 51. ročníka bola Brazília, ktorej ilustrátorská expozícia vyvolávala obdiv medzi návštevníkmi knižného podujatia.

Tak ako každoročne, sme boli účastníkmi udeľovania cien “Bologna Ragazzi Award” a “Bologna New Media Prize”, tentoraz vpriestoroch výstaviska.

Slovenský národný stánok organizovaný Literárnym informačným centrom sa nachádzal tradične v medzinárodnompavilóne s vyše 300 vystavenými pôvodnými slovenskými titulmi z produkcie 35 slovenských vydavateľstiev.

Stánok 1   Stánok 2   Stánok Bibiany

Na pôde národného stánku sa vporok 25. marca uskutočnilo stretnutie slovenských a zahraničných vydavateľov, odborných hostí z oblasti knižnej kultúri pri pohári vína spestrené čítaním poézie slovenských autorov so zapojením verejnosti v réžií talianského herca Fulvia Iannea.

Úspech malo i stretnutie autorky Moniky Kompaníkovej a ilustrátorky Veroniky Holecovej, so študentami na univerzite vo Forli.

Monika Kompaníková a Veronika Holecová sa vo štvrtok 27.marca stretli s bolonskými deťmi a následne prezentovali svoju knihu Hlbokomorské rozprávky vrámci programu na veľtrhu.

Celkove možno našu účasť na bolonskom veľtrhu hodnotiť ako veľmi úspešnú.

Zástupcovia vydavateľstiev, ktorí sa zúčastnili veľtrhu jednak vrámci zájazdu Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR, ale aj individuálne, sa vyjadrovali veľmi pochvalne o riešení slovenského stánku, organizačnom a odbornom zabezpečení. Splnili sa nie len výstavné úlohy ale účelná bola i pomoc pri obchodných rokovaniach, uskutočnili sa mnohé rokovania vsúvislosti smožnými vydaniami pôvodnej slovenskej literatúry vtalianskom teritóriu.