Oslava vlaňajších titulov

Literárny fond udelil ceny za najlepšie slovesné diela napísané v slovenskom jazyku. Sobášna sieň Zichyho paláca v Bratislave hostila v stredu 27.9. zástupcov spisovateľských organizácií, zástupcov spoločností prekladateľov umeleckej a odbornej literatúry, zástupcov vydavateľstiev, autorov a autorky a rovnako aj prekladateľov a prekladateľky. Všetci sa tu zišli z jedného dôvodu a to, pre odovzdávanie cien za pôvodnú a prekladovú literárnu tvorbu v roku 2022 udeľovaných Literárnym fondom.

Sekcia pre pôvodnú literatúru udeľuje ceny a prémie od roku 1994 a v tomto roku do hodnotenia po prvýkrát zaradili aj  v minulom roku realizované divadelné hry slovenských autorov.

Do súťaže sa prihlásilo množstvo pôvodných literárnych diel z oblasti prózy, poézie, esejistiky, literárnej vedy, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a drámy. Najvýraznejšie boli zastúpené poézia a literatúra pre deti a mládež. Aj napriek menšiemu počtu účastníkov oproti minulým ročníkom, porota konštatovala, že Cena Literárneho fondu za pôvodnú literatúru je stále jedným z najpodnetnejších literárnych podujatí na Slovensku.

Udeľovanie cien prebiehalo v príjemnej a slávnostnej atmosfére, ocenení laureáti a držitelia prémii  si na svoju adresu vypočuli pochvalné a povzbudzujúce slová z úst porotcov.

Laureátkou Ceny Literárneho fondu za pôvodné literárne dielo za rok 2022 sa stala Dana Podracká so zbierkou Posuvné dvere. ,,Inak myslieť, znamená viac cítiť“, je jedným z veršov v jej knihe a ako sama hovorí, je to jedno z pravidiel, na ktoré pri svojom písaní prišla. Poctu za vydanie tohto diela získalo vydavateľstvo Skalná ruža.

Od roku 1967 udeľuje Literárny fond aj Cenu Imre Madácha za najlepšie knižné dielo v maďarčine a za najlepší preklad uceleného diela zo slovenčiny do maďarčiny. Laureátkou Ceny  za pôvodné dielo v maďarskom jazyku sa stala Anikó N. Tóth za knihu Úsmev salamandra z vydavateľstva Kalligram. Tunde Mészáros bola ocenená za preklad knihy Nedeľné šachy s Tisom zo slovenčiny do maďarčiny.  

Laureátkou významného ocenenia pre debutujúcich autorov, Ceny Ivana Kraska, sa stala poetka Alena Brindová so zbierkou Horolezci. Jej tvorba bola porotou výrazne pozitívne hodnotená a zaradená medzi špičku súčasnej slovenskej poézie. Prémiu ocenenia získal Matej Rumanovský za svoj debut Príbeh nekonečných koncov.

Mimoriadne vyzdvihnutý bol monumentálny prekladateľský počin profesora Jána Čižmára za preklad diela Základy z latinského originálu pre vydavateľstvo Perfekt. Obsiahle dielo antického génia Euklida je tak konečne dostupné aj v slovenskom jazyku. Rovnako porota nešetrila chválou ani pri ďalšej ocenenej, Barbore Andrezálovej, za výborne zvládnutý preklad diela Dejiny sveta mapa za mapou.

Stretnutie príhovorom ukončil riaditeľ Literárneho fondu, Ladislav Serdahély poďakovaním sa porotcom, zapojeným autorom a vydavateľstvám a vyjadril vieru v svetlú budúcnosť pôvodnej a prekladovej tvorby na Slovensku. Odovzdávaním cien sprevádzala a celý program moderovala Lucia Hurajová.

Oceneným srdečne blahoželáme!

 

Ocenení za rok 2022

Cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu                                                         

Laureátka Dana Podracká za dielo Posuvné dvere, vydavateľstvo Skalná ruža

Prémia za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii poézia                                                                     

Juraj Kuniak za dielo Ako sme sa stali, vydavateľstvo Skalná ruža

Ivan Štrpka za dielo Hermovská chôdza, vydavateľstvo Modrý peter

Prémia za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii próza

Jozef Špaček za dielo V pavučinách, vydavateľstvo Spolku slov. spisovateľov

Prémia za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii esejistika

Dalimír Hajko za dielo Stopy v mojej duši, vydavateľstvo SSS

Prémia za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii literatúra pre deti a mládež

Toňa Revajová za dielo Túlavý braček, vydavateľstvo Trio publishing

Prémia za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii literárna veda

  Tamara Janecová za dielo Proti wetrysku, Slovenské literárne centrum

Prémia za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii dramatické dielo

 Laco Kerata za dielo Dobro, Divadelný ústav

Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku

Laureátka Anikó N. Tóth za dielo Úsmev salamandra, vydavateľstvo Kalligram

Cena Imre Madácha za preklad zo slovenčiny do maďarčiny

Laureátka Tunde Méstáros za preklad diela Silvester Lavrík- Nedeľné šachy s Tisom, vydavateľstvo L´Harmattan

Cena Ivana Kraska

Laureátka Alena Brindová za dielo Horolezci, vydavateľstvo FACE

Prémia ocenenia

Matej Rumanovský za dielo Príbeh nekonečných koncov, vydavateľstvo Marenčin

Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku

Laureátka Mária Ňachajová za dielo Cestičkami ustlanými jeseňou, Spolok ukr. spis.

Prémia ocenenia

Ivan Jackanin za dielo Kapitán zo železnej hory, Timpani

Cena Ivana Franka za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny

Laureát Ivan Jackanin za preklad diela Leopold Laloha- Posledná vec, Spol. ukr. spis.

Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo

Laureát Milan Richter

Cena Jána Hollého za umelecký preklad

Laureát Marián Andričík za preklad diela John Milton- Vrátený raj. Samson bojovník, vydavateľstvo Modrý Peter

Prémie ocenenia

Jana Wild za preklad diela Ferdinand fon Schirach- Boh, Divadelný ústav

František Paulovič, Ján Zambor za preklad diela- Haiku v obrazoch, IKAR

Cena Mateja Bella v kategórii spoločenské vedy

Barbora Andrezálová za preklad diela Dejiny sveta mapa za mapou, pre IKAR

Cena Mateja Bella v kategórii dielo interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy

Prof. RNDr. Ján Čižmár za preklad diela Základy, pre Perfekt

Prémia v kategórii prírodné a lekárske vedy

Veronika Maťúšová za preklad diela Vesmír, pre Tatran

 

 • Oslava vlaňajších titulov - 0
 • Oslava vlaňajších titulov - 1
 • Oslava vlaňajších titulov - 2
 • Oslava vlaňajších titulov - 3
 • Oslava vlaňajších titulov - 4
 • Oslava vlaňajších titulov - 5
 • Oslava vlaňajších titulov - 6
 • Oslava vlaňajších titulov - 7
 • Oslava vlaňajších titulov - 8
 • Oslava vlaňajších titulov - 9
 • Oslava vlaňajších titulov - 10
 • Oslava vlaňajších titulov - 11