Jean Renoir: Môj otec Pierre-August Renoir

Bratislava, Remedium 2004

Preklad Vladimír Roškovský

Filmový režisér Jean Renoir sa preslávil ako tvorca filmov Raňajky v tráve či Veľké ilúzie. Napísal aj knihu Môj otec Pierre-August Renoir, v ktorej spomína na svojho otca, slávneho majstra francúzskeho impresionizmu – Augusta Renoira. Neponúka nám len ich vzájomné vzťahy, osobité zvyky a spôsob otcovej tvorby, ale rozpráva aj o ľuďoch, ktorí ho obklopovali – modelky, priatelia a kolegovia maliari (Degas, Cézanne). Vďaka tejto knihe si čitateľ utvorí nielen obraz o talentovanom maliarovi, ale aj lepšie prenikne do jeho umeleckých diel.