Ak uznávaný románopisec a skvelý rozprávač antických bájí vydá prvú zbierku veršov, vždy vzbudí pozornosť. Tým skôr, že ide o Rakúšana Michaela Köhlmeiera (1949) a knihu Der Liebhaber bald nach dem Frühstück / Milenec takmer po raňajkách, ktorá vyšla v edícii Kabinet lyriky mníchovského vydavateľstva Hanser Verlag. Autor bestselleru Abendland / Západ, nominovaného na Nemeckú knižnú cenu, ale i úspešný hudobník píše básne už dávno, no priveľký rešpekt pred týmto literárnym žánrom mu ich nedovolil publikovať. „Konceptuálny album“, ako Köhlmeier nazval svoj básnický debut, obsahuje osemdesiatjeden textov a viacero tematických protipólov. Autor konfrontuje blízke, zmyslami uchopiteľné so vzdialeným, poznaniu sa vzpierajúcim, reálne sa tu zjavuje vedľa metafyzického, svet je reflektovaný ako celok i vo fragmentoch zdanlivo banálnych každodenných situácií, láska sa ocitá v tesnom susedstve s prírodou a samota osciluje v pominuteľnosti. Za básnickou matériou cítiť sumu nažitého a tradične hlboký intelektuálny základ. Michael Köhlmeier je skrátka zrelý debutant.